Esplai​ Diari

És el conjunt d’activitats que es porten a terme de dilluns a divendres a les entitats de lleure educatiu i en horari extraescolar. Les activitats promouen l’educació en el temps lliure mitjançant el joc, l’expressió els tallers, les xerrades, l’animació, etc., i està orientat a atendre les demandes de les famílies i de la comunitat educativa durant les hores del lleure d’infants i joves.

Entitats amb Esplai​ Diari:

C.E. Tremola

logotip C.E. Tremola
Activitat:
ESPLAI DIARI
Data inici:
Data final:
Lloc:

C/Salamanca, 35
08227 Terrassa Barcelona
Espanya

L'esplai diari és un projecte socioeducatiu basat en activitats de lleure que es duen a terme de dilluns a divendres després de l'horari escolar.  La finalitat del projecte és acompanyar a infants, joves i famílies del districte 2.2. de la ciutat de Terrassa, en el seu procés de desenvolupament personal i social, transmetent valors educatius i apostant per una millor qualitat de vida. S'ofereix una alternativa d’oci de caràcter educatiu mitjançant la possibilitat de poder accedir a un espai de convivència, de seguretat i confiança potenciant l’autonomia i el desenvolupament integral, centrat en la part emocional, afectiva i social de la persona.
Des de l’Esplai Diari s’aposta per una socialització àmplia, plural i flexible per tal de treballar la integració i la convivència de les diferents cultures i realitats de l'entorn, on cada persona realitza un procés educatiu personal que comparteix contínuament amb altres infants i educadors que els acompanyen en el seu itinerari de desenvolupament personal. 
Es valora important treballar amb les famílies com a agents educatius influents directament en l'infant i jove. És per això que adquireixen un paper important en la nostra tasca com a educadors, poder involucrar-los activament en la dinàmica de l'esplai com a referents positius.
Un altre eix de treball principal és la comunitat, crear un espai integrador on les diferents cultures i costums que hi ha al territori puguin conviure des del respecte, la tolerància i la solidaritat, creant xarxa social entre els mateixos veïns i les seves organitzacions, com són les associacions de veïns.
Per tal de realitzar un treball ampli i poder prevenir situacions d'exclusió social es duu a terme un treball de manera conjunta amb altres agents educatius del territori, principalment amb l'institut, escoles de primària i amb Serveis Socials.

Activitats passades Data inici Data final
C.E. Tremola: ESPLAI DIARI
C.E. La Fabrica de Can Tusell: Esplai diari
Esplai Diari Pandora
Esplai Can Parellada: Esplai diari
C.E. El Cu-cut: DUDI
C.E. La Fabrica de Can Tusell: Casal Diari de joves
C.E. La Fabrica de Can Tusell: CASAL DIARI INFANTS
Esplai diari
Esplai diari Centre de Lleure Tu Tries!
Esplai diari Pandora