Esplai​ Diari

És el conjunt d’activitats que es porten a terme de dilluns a divendres a les entitats de lleure educatiu i en horari extraescolar. Les activitats promouen l’educació en el temps lliure mitjançant el joc, l’expressió els tallers, les xerrades, l’animació, etc., i està orientat a atendre les demandes de les famílies i de la comunitat educativa durant les hores del lleure d’infants i joves.

Entitats amb Esplai​ Diari:

Pandora

logotip Pandora
Activitat:
Esplai diari
Data inici:
Data final:
Lloc:

Carrer Francolí n. 11
08202 Sabadell Barcelona
Espanya

C.E. La Fabrica de Can Tusell

logotip C.E. La Fabrica de Can Tusell
Activitat:
CASAL DIARI INFANTS
Data inici:
Data final:
Lloc:

La fabrica
Carrer Tarragona 101
Casal civic de Can Tusell
08226 terrassa Barcelona
Espanya

El projecte es basa en la proposta final per a un nou model de serveis d’intervenció socioeducativa, elaborat per l’associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona, el Departament de Benestar Social i Família i la Federació de Municipis de Catalunya. En base a aquest model, l’equip educatiu de l’entitat composat per educadors/es socials, pedagogs/es, integradors/es socials, directors/es i monitors/es de lleure educatiu, realitza, modifica i adapta en funció del temps i les necessitats de l’entorn, prèviament detectades i analitzades, tant el projecte mare com cadascun dels projectes en marxa i de les noves propostes que es realitzen a l’entitat. Tot aquest treball previ, d’anàlisi de l’entorn, de creació i de posada en marxa d’iniciatives socioeducatives, està fortament influenciat pel codi deontològic dels professionals i per les necessitats dels principals beneficiaris de les accions.

C.E. La Fabrica de Can Tusell

logotip C.E. La Fabrica de Can Tusell
Activitat:
Casal Diari de joves
Data inici:
Data final:
Lloc:

La fabrica
Carrer Tarragona 101
Casal civic de Can Tusell
08226 terrassa Barcelona
Espanya

El projecte global de joves consta de tres grans àrees on l’objectiu final és la millora de la qualitat de vida dels joves del barri de Can Tusell i és per això que els em dividit en:

  • Inserció socio-laboral.
  • Lúdica.
  • Formativa.

El nostre projecte busca la motivació del jove facilitant-li la pràctica d’activitats atractives com per exemple l’esport o una forma alternativa d’oci , demanant com a única moneda de canvi el compromís social i la responsabilitat en activitats educatives com el reforç o l’aprenentatge i servei.

Són cinc els sub-projectes que defineixen la nostra identitat:

  • Reforç escolar.
  • Aprenentatge i servei. (brigada de millora del barri).
  • Esmorzars en grup contra l’absentisme escolar.
  • Esport digne per a tothom.
  • Inserció laboral.

C.E. Tremola

logotip C.E. Tremola
Activitat:
ESPLAI DIARI
Data inici:
Data final:
Lloc:

C/Salamanca, 35
08227 Terrassa Barcelona
Espanya

L'esplai diari és un projecte socioeducatiu basat en activitats de lleure que es duen a terme de dilluns a divendres després de l'horari escolar.  La finalitat del projecte és acompanyar a infants, joves i famílies del districte 2.2. de la ciutat de Terrassa, en el seu procés de desenvolupament personal i social, transmetent valors educatius i apostant per una millor qualitat de vida. S'ofereix una alternativa d’oci de caràcter educatiu mitjançant la possibilitat de poder accedir a un espai de convivència, de seguretat i confiança potenciant l’autonomia i el desenvolupament integral, centrat en la part emocional, afectiva i social de la persona.
Des de l’Esplai Diari s’aposta per una socialització àmplia, plural i flexible per tal de treballar la integració i la convivència de les diferents cultures i realitats de l'entorn, on cada persona realitza un procés educatiu personal que comparteix contínuament amb altres infants i educadors que els acompanyen en el seu itinerari de desenvolupament personal. 
Es valora important treballar amb les famílies com a agents educatius influents directament en l'infant i jove. És per això que adquireixen un paper important en la nostra tasca com a educadors, poder involucrar-los activament en la dinàmica de l'esplai com a referents positius.
Un altre eix de treball principal és la comunitat, crear un espai integrador on les diferents cultures i costums que hi ha al territori puguin conviure des del respecte, la tolerància i la solidaritat, creant xarxa social entre els mateixos veïns i les seves organitzacions, com són les associacions de veïns.
Per tal de realitzar un treball ampli i poder prevenir situacions d'exclusió social es duu a terme un treball de manera conjunta amb altres agents educatius del territori, principalment amb l'institut, escoles de primària i amb Serveis Socials.

Centre de Lleure Tu Tries!

logotip Centre de Lleure Tu Tries!
Activitat:
Esplai diari
Data inici:
Data final:
Lloc:

C/Vacarisses 2
08226 Terrassa Barcelona
Espanya

Espai d’educació en el lleure, amb una atenció diària a infants i joves amb diversitat funcional intel·lectual en risc d'exclusió social, un cop finalitzat l’horari escolar. La finalitat és combinar espais de lleure educatiu amb el suport d’activitats que ajudin en el desenvolupament dels infants i joves amb l’objectiu de treballar àrees cognitives, socials, afectives i educatives.


Activitats de dilluns a divendres per a infants i joves (3 als 25 anys)  en horari de 16,30 a 19h.

Proposta d’activitats: Psicomotricitat, teràpia amb gossos, educació sensorial, ball i esports, informàtica, expressió plàstica, teatre, o cinema, excursions, etc.

Activitats passades Data inici Data final
C.E. El Cu-cut: DUDI
Centre de Lleure Tu Tries! : Esplai diari
C.E. Tremola: ESPLAI DIARI
C.E. La Fabrica de Can Tusell: Casal Diari de joves
C.E. La Fabrica de Can Tusell: CASAL DIARI INFANTS
Pandora: Esplai diari
Esplai diari Centre de Lleure Tu Tries!
Esplai diari Pandora
Esplai diari C.E. La Fàbrica de Can Tusell