CASAL DIARI INFANTS

Data inici
Data final
Preu
20 € al mes
Número de telèfon
Correu
secretaria@gruplafabrica.org
Tipus activitat
Lloc

La fabrica
Carrer Tarragona 101
Casal civic de Can Tusell
08226 terrassa Barcelona
Espanya

El projecte es basa en la proposta final per a un nou model de serveis d’intervenció socioeducativa, elaborat per l’associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona, el Departament de Benestar Social i Família i la Federació de Municipis de Catalunya. En base a aquest model, l’equip educatiu de l’entitat composat per educadors/es socials, pedagogs/es, integradors/es socials, directors/es i monitors/es de lleure educatiu, realitza, modifica i adapta en funció del temps i les necessitats de l’entorn, prèviament detectades i analitzades, tant el projecte mare com cadascun dels projectes en marxa i de les noves propostes que es realitzen a l’entitat. Tot aquest treball previ, d’anàlisi de l’entorn, de creació i de posada en marxa d’iniciatives socioeducatives, està fortament influenciat pel codi deontològic dels professionals i per les necessitats dels principals beneficiaris de les accions.