Moguda​ Jove

La Moguda Jove és una sortida de cap de setmana molt especial. Es tracta de fer, en equips reduïts i heterogenis en quant a procedència dels membres, un ventall d'excursions o rutes simultànies a diverses poblacions del Vallès amb tres objectius generals: Descobrir un territori i prendre contacte, conèixer i valorar persones i associacions que treballen algun aspecte de la cultura, de la solidaritat, de l'ecologia o de la vida associativa en general; conviure amb el grup de joves d'altres esplais, vinculats al Moviment d'Esplai del Vallès; realitzar una sèrie de proves d'habilitat i enginy que estimulen la descoberta del territori i creen caliu de grup.

Activitats passades Data inici Data final
Moguda Jove 2023
Moguda Jove 2022
Moguda Jove
Moguda Jove