ESPLAI DIARI

Data inici
Preu
10 €/mes 2 dies - 15€/mes 3 dies
Correu
esplaitremola@hotmail.com
Tipus activitat
Lloc

C/Salamanca, 35
08227 Terrassa Barcelona
Espanya

L'esplai diari és un projecte socioeducatiu basat en activitats de lleure que es duen a terme de dilluns a divendres després de l'horari escolar.  La finalitat del projecte és acompanyar a infants, joves i famílies del districte 2.2. de la ciutat de Terrassa, en el seu procés de desenvolupament personal i social, transmetent valors educatius i apostant per una millor qualitat de vida. S'ofereix una alternativa d’oci de caràcter educatiu mitjançant la possibilitat de poder accedir a un espai de convivència, de seguretat i confiança potenciant l’autonomia i el desenvolupament integral, centrat en la part emocional, afectiva i social de la persona.
Des de l’Esplai Diari s’aposta per una socialització àmplia, plural i flexible per tal de treballar la integració i la convivència de les diferents cultures i realitats de l'entorn, on cada persona realitza un procés educatiu personal que comparteix contínuament amb altres infants i educadors que els acompanyen en el seu itinerari de desenvolupament personal. 
Es valora important treballar amb les famílies com a agents educatius influents directament en l'infant i jove. És per això que adquireixen un paper important en la nostra tasca com a educadors, poder involucrar-los activament en la dinàmica de l'esplai com a referents positius.
Un altre eix de treball principal és la comunitat, crear un espai integrador on les diferents cultures i costums que hi ha al territori puguin conviure des del respecte, la tolerància i la solidaritat, creant xarxa social entre els mateixos veïns i les seves organitzacions, com són les associacions de veïns.
Per tal de realitzar un treball ampli i poder prevenir situacions d'exclusió social es duu a terme un treball de manera conjunta amb altres agents educatius del territori, principalment amb l'institut, escoles de primària i amb Serveis Socials.