Metodologia dels serveis del MEV

Creiem que per aconseguir un servei amb èxit que ens ajudi a complir els objectius plantejats hem de treballar conjuntament amb tots els agents implicats en l’educació dels infants.

És per aquest motiu, que primer escoltem i valorem les necessitats i finalment, presentem un projecte adaptat a cada centre.

Això acompanyat d’un seguiment constant del/la coordinador/a pedagògic/a del MEV que permet una capacitat de resposta ràpida davant de qualsevol imprevist que pugui sorgir, ens ajuda a aconseguir ser una entitat de proximitat a on l’infant és protagonista.