Assemblea​ del​ MEV

És el màxim òrgan decisiu de govern del MEV-AULA. Està composta pels representants de les entitats, els membres de la junta i l’estructura del MEV. Es reuneix un cop l’any. La finalitat de l’Assemblea és consensuar i definir les línies de treball del Moviment i de l’escola de formació, escollir la Junta Directiva i la Coordinadora i votar el projecte, la memòria i el pressupost anual. També són objectius ratificar les decisions preses en altres àmbits i potenciar la participació de totes les entitats del Moviment a aquesta Assemblea.

Activitats passades Data inici Data final
Assemblea ordinària del MEV i Aula