Comissions

Les comissions són un òrgan de participació directe en el Moviment i al mateix temps són imprescindibles per al bon resultat en els diferents programes i activitats, però cal que siguin dinàmiques, participatives i no funcionin per inèrcia o rutina. També cal tenir present que ha de ser la pròpia comissió que defineixi els objectius i els reptes, així com els compromisos, el funcionament, el calendari, etc. Tenen també una funció fonamental d’avaluació dels programes i projectes, així com de propostes de millora. Per tal de tenir un seguiment dels projectes i així desenvolupar el projecte comú del MEV, cada comissió comptarà amb un membre de la Coordinadora de comissions. Pel que fa a la calendarització de les reunions i espais, es determinarà un calendari a l’inici del curs i es vetllarà per distribuir aquestes pel territori, de manera que no sempre es duguin a terme les reunions a la seu del MEV. Actualment es realitzen 5 comissions:

- Comissió Jove

- Comisió Festa de l'Esplai

- Comissió Gènere

- Comissió Mogudeta

. Comissió Lúdico-Festiva