Equip Humà dels serveis del MEV

El MEV no és només una entitat que gestiona projectes de lleure, és un equip de persones aportant la seva il·lusió i experiència per fer-los realitat. Per això, és important que monitors, coordinadors i estructura tècnica es sentin un mateix equip, aconseguint així una major aportació d’idees per a dur a terme el projecte amb èxit.

Els monitors i coordinadors tenen formacions continues, on se’ls ensenyaran les tècniques i recursos necessaris per complir de manera òptima les seves tasques. A més de tenir formacions específiques per tal de garantir una varietat en les nostres activitats. Tot això és possible ja que el MEV compta amb una Escola de Formació pròpia: l’Aula d’Esplai del Vallès.

 MONITORS/ES I COORDINADORS/ES

El monitor ha de sentir que forma part d’un equip, d’un grup. La idea de sentiment de pertinença per part de l’equip de monitors és primordial per a nosaltres. Creiem que un monitor que sent que se’l valora, escolta i recolza en les seves decisions serà un monitor motivat i dinàmic. Cadascun dels components dels nostres equips és molt important i totalment necessari. Els nostres monitors són persones amb totes les qualitats necessàries per a dur a terme les activitats que formen part del nostre projecte pedagògic.


 COORDINADORS/ES

A cada centre disposem d’un coordinador que és qui s’encarrega d’organitzar l’equip de monitors i de supervisar les diferents activitats que allà es realitzen. Són els encarregats de gestionar la relació directa amb l’equip de monitors, la Direcció del centre, l’AMPA i l’estructura tècnica, per tal que hi hagi la millor comunicació entre aquests agents. A més, estan presents en el dia a dia del centre per garantir el desenvolupament del projecte i poder donar resposta a les peticions de les famílies.


 ESTRUCTURA TÈCNICA

L’estructura tècnica està formada per un grup de professionals que treballa de la mà per aconseguir que tots els projectes que es porten a terme des del MEV segueixin la nostra línia pedagògica i compleixin els objectius proposats.

Aquesta estructura consta d’un gerent, un coordinador de projectes pedagògics, un supervisor de projectes pedagògics, un coordinador de projectes pedagògics de l’escola de formació, un coordinador de laboral i recursos humans, un responsable de seguiment i suport jurídic i un responsable administratiu.