Assemblea​ del​ MEV

És el màxim òrgan decisiu de govern del MEV. Està composta pels representants de les entitats, els membres de la junta i l’estructura del MEV. Es reuneix dos cops l’any. La finalitat de l’Assemblea és consensuar i definir les línies de treball del Moviment, escollir la Junta Directiva i la Coordinadora i votar el projecte, la memòria i el pressupost anual. També són objectius ratificar les decisions preses en altres àmbits i potenciar la participació de totes les entitats del Moviment a aquestes Assemblees.

Activitats passades Data inici Data final
Assemblea 2/12/23
Assemblea extraordinària + Cloenda
Assemblea ordinària 03.12.2022
Assemblea extraordinària + Cloenda
Assemblea extraordinària 14.05.2022
Assemblea ordinària 11.12.2021
Assemblea extraordinaria 08.05.2021
Assemblea 12.12.2020
Assemblea extraordinaria MEV
Assemblea ordinària i extraordinària del MEV