Menjadors

Entenem el menjador escolar com un espai educatiu a on el lleure forma part del dia a dia dels infants. I és per això que el nostre principal gira entorn del infant, dels seus interessos i les seves necessitats.

L’hora de menjador està dividida ens dues parts que es treballen conjuntament per tal de donar coherència als objectius del nostre projecte: Per una banda, l’estona de dinar a on es treballen els hàbits alimentaris, l’alimentació saludable, els hàbits d’higiene i l’autonomia dels infants; i, per l’altre, l’estona de lleure a on es treballen valors com la cohesió, l’empatia, la participació, la solidaritat o el respecte.

L’espai de Menjador juntament amb la cuina constitueixen dos dels espais més importants per a nosaltres.

Volem que el Menjador sigui un espai viu, en constant canvi i lloc que anirem adaptant a les necessitats dels infants. Que sigui un espai còmode i agradable per a tots/es, on tothom participi en la seva decoració i en el seu manteniment.

Menjador

El Centre d’Interès serà el tema entorn el qual girarà tot el projecte i sobre el que farem les nostres activitats i les nostres festes. Aquest Centre d’Interès canviarà cada any i serà també el que farem servir per ambientar i decorar el nostre menjador. Treballem perquè aquest centre d’interès tingui un eix d’animació més concret mensualment i perquè vagi acompanyat per una bona animació que facin del menjador un espai divertit i únic pels infants.

menjar