Extraescolars

 

L’objectiu de les activitats extraescolars que oferim és que els infants gaudeixin d’una estona lúdica i divertida mentre aprenen valors que els facin créixer com a persones. Comptem amb una amplia diversitat d’Extraescolars adaptades als infants d’una mateixa franja d’edat evolutiva i enfocades en sis àmbits diferenciats

Àmbit esportiu

Iniciació esportiva, multiesports, futbol, bàsquet, handbol, escacs, arts marcials, etc.

Equip esportiu

 

Àmbit d’expressió corporal

Danses, hip-Hop, Jazz, teatre, circ, ioga, psicomotricitat, etc.

patinatge

 

Àmbit d’expressió plàstica

Dibuix i pintura, manualitats, ceràmica, còmic, etc.

Expressió plàstica

Àmbit d’expressió musical

Iniciació a la música, guitarra, música, percussió, cant, etc.

música

 

Àmbit d’alimentació i salut

Cuina freda, Minichef, hort i jardineria, etc

MiniXeff

 

Àmbit de la comunicació, el llenguatge i TIC

Informàtica, ordinografia, periodisme, contes, idiomes, etc.

anglès

 

S’entén que és a partir de la participació de tots els infants a les activitats i al grup, que es potencia la implicació personal, treballant per tal que els infants esdevinguin persones actives i implicades a la societat.