Casals i Colònies

Plantegem els casals i les colònies com un espai que permeti treballar els objectius educatius essencials de l’educació en el lleure que com a MEV promocionem la resta de l’any i alhora adaptar el casal a les necessitats i demandes que facin l’AMPA i les famílies.

Per poder desenvolupar aquests objectius, cal partir d’una estructura organitzativa interna àgil i eficaç, capaç de dissenyar un projecte concret d’activitats, adaptat als seus destinataris, que impliqui els que l’hauran de dur a terme i a la vegada coherent amb un projecte pedagògic en el que es fomentin els valors de la participació, la solidaritat, la llibertat, la lluita per la pau, el respecte al medi ambient i el coneixement de l’entorn físic i cultural.