Esplai diari C.E. La Fàbrica de Can Tusell

Data inici
Data final
Preu
20
Número de telèfon
Tipus activitat
Lloc

Casal Cívic de Can Tusell
08226 Terrassa Barcelona
Espanya

A través d'aquest projecte el Grup Esplai La Fàbrica de Can Tusell ofereix un servei diürn per l'atenció d'infants en situació de risc fora de l'horari escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les mancances dels infants atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.