ESFORÇ REFORÇ

Data inici
Data final
Preu
0
Número de telèfon
Correu
secretaria@gruplafabrica.org
Tipus activitat
Lloc

Grup d'esplai la fabrica
Carrer Tarragona 101
08226 Terrassa Barcelona
Espanya

En el projecte de futbol sala participen actualment quatre equips, un infantil, un cadet, un juvenil, masculins i un equip cadet-juvenil, femení. D’aquests quatre equips, el cadet i el juvenil, participen en la federació Catalana de futbol sala, i la resta a la lliga escolar, la intenció és seguir ampliant aquest ventall d’equips participants en la federació catalana de futbol sala, la temporada vinent. La temporada esportiva comença a finals de setembre i finalitza al juny, ja que també participem en la Copa Catalunya de Futbol sala. Cada equip entrena dos cops per setmana, a més els jugadors i les jugadores en etapa educativa obligatòria, participen també en el projecte de reforç educatiu. El compromís de participar en el projecte esforç+reforç, implica les dues sessions d’entrenament i una sessió de reforç educatiu setmanal. Alguns joves realitzen dues sessions de reforç educatiu, en funció de les necessitats. Pel que fa als joves majors de 16 anys, que ja no estan en edat d’escolarització obligatòria, la condició indispensable per a la participació del projecte, és que segueixin formant-se: batxillerat, cicles o cursos professionalitzadors. Dintre del marc del projecte, també oferim orientació laboral i prelaboral, per tal que els joves que vulguin participar del projecte i no estiguin matriculats a cap formació, tinguin el suport necessari per a poder seguir formant-se. D’aquesta manera els i les joves realitzen esport, es formen i es capaciten, d’una manera global. És una activitat que comprèn tot l’any pràcticament, i una part important en les vides i el desenvolupament dels seus participants.               

Per tal de vetllar pel bon funcionament del projecte, i per l’adequat desenvolupament dels i les joves participants, s’establiran protocols de seguiment, des de l’entitat, amb altres agents educatius de la zona (serveis socials, instituts, famílies). Hem de tenir en compte que l’entitat té un projecte general de joves, en el que s’inclou el projecte socioesportiu, i utilitzarem els espais de comunicació que ja tenim per a fer seguiment de casos. També es realitzaran reunions trimestrals amb l’equip d’entrenadors/es-monitors/es.               
Per tal de fer una valoració final de projecte, el o la responsable de projecte de l’entitat, farà una memòria, en les valoracions dels diferents agents implicats en les reunions trimestrals d’equip de monitors, en l’observació diària, en el control d’assistència i valoració diària, recolzada per una fitxa d’avaluació per sessió.