BRIGADA LA FÀBRICA

Data inici
Data final
Preu
0
Número de telèfon
Correu
secretaria@gruplafabrica.org
Tipus activitat
Lloc

Grup d'esplai la fabrica
Carrer Tarragona 101
08226 Terrassa Barcelona
Espanya

La idea de la Brigada la Fàbrica va sorgir a partir de una nova línia o metodologia pedagògica, concretament “l’aprenentatge i servei”. La idea és elaborar pels joves un programa d’activitats que siguin educatives per a ells i alhora beneficioses per a la comunitat.  El fet d’organitzar aquestes accions, que podem anomenar comunitàries, busca intensificar la intencionalitat educativa de totes aquelles accions. La brigada La Fàbrica representa els valors i principis de l’entitat, i l’aprenentatge i servei és la metodologia educativa en la qual es basa el projecte, ja que pensem que s’adapta millor a les característiques i necessitats dels joves, l’entitat i l’entorn. Volem posar en disposició de la comunitat un grup de joves, que recolzin i responguin a petites necessitats del dia a dia de persones o entitats, i que durant tot aquest procés, (contacte, valoració, acció) totes les parts surtin beneficiades per l’experiència.

Un altre objectiu important és que perduri en el temps aquesta relació de recolzament mutu, entre particulars, entitats i joves. Preveiem que l’impacte de l’acció por implicar a més de 6 entitats, a més de 60 joves, i a més de 300 participants de les entitats anomenades. També als veïns del barri i proximitat, famílies, etc.