DESPERTADOR

Data inici
Data final
Preu
0
Número de telèfon
Correu
secretaria@gruplafabrica.org
Tipus activitat
Lloc

Grup d'esplai la fabrica
Carrer Tarragona 101
08226 Terrassa Barcelona
Espanya

Diàriament l’integrador/a arriba al punt de trobada a las 7:00 hores del matí per rebre als joves. De 7:00 a 7:15, l’integrador/a, juntament amb la resta de joves, preparen les taules i tot el necessari per a poder realitzar l’esmorzar. Per tal de garantir, o si més no, augmentar les possibilitats d’assistència de la major part dels joves participants, s’establiran parelles de responsables, és a dir, cada participant es farà responsable d’un company/a que visqui a prop, d’anar a buscar-lo i llevar-lo, si no ho ha fet la seva parella abans. Un cop el grup està complet i tots els preparatius estan llestos, comença l’esmorzar. A més d’esmorzar, els joves comenten les notícies d’actualitat, valoren les diverses activitats que realitzen al grup de joves, i tracten tots aquells temes que els puguin ser d’interès dins d’un clima de confiança, proper i familiar.             
Un cop finalitzat l’esmorzar, cada jove es prepara un entrepà i una fruita per a poder fer un altre àpat durant l’hora del pati, i netegen tota la sala. Finalment cada subgrup de joves, dividit per institut, encara que es desfacin les parelles, surten junts cap al mateix, evidentment, els que tenen l’institut més a prop surten més tard i els que ho tenen més lluny surten abans.  

Per tal de vetllar pel bon funcionament del projecte, i per l’adequat desenvolupament dels i les joves participants, s’establiran protocols de seguiment, des de l’entitat, amb serveis socials (educador/a de referència en cada cas), instituts (tutors/es o persona de referència) i famílies (tutors legals). La proposta és contacte quinzenal via mail amb instituts i serveis socials, dirigit per eina de recollida de dades, i d’una reunió trimestral amb famílies, instituts i serveis socials. En el cas de famílies serà una reunió individualitzada. En el cas de serveis socials, s’hauran de tractar els diferents casos de referència de cada educador/a. En el cas d’instituts, s’hauran de tractar els casos de referència de cada institut.