MÚSICA PER LA MÚSICA

Data inici
Data final
Preu
0
Número de telèfon
Correu
secretaria@gruplafabrica.org
Tipus activitat
Lloc

Grup d'esplai la fabrica
Carrer Tarragona 101
08226 Terrassa Barcelona
Espanya

El projecte consisteix en la realització de dos concerts anuals al barri de Can Tusell de Terrassa. Aleshores d’aquest es diferencien dues línies de treball generals.

Per una banda, els joves, que formen part de l’entitat organitzats en diferents comissions s’encarregaran de prendre les decisions adients sobre els grups de música, la difusió, els aspectes tècnics així com a el muntatge i la coordinació, sempre sota la supervisió dels educadors del grup de joves, és a dir, s’encarreguen de tot el procés que s’ha de dur a terme per tal de realitzar el concert.

D’altra banda, és l’oportunitat d’apropar a la gent del barri una mostra musical, que pretén fer que els assistents es sentin partícips del projecte i es puguin involucrar en futures edicions.

Els joves organitzaran el concert amb el suport de la nostra entitat i els dos educadors del grup de Joves.