ALFABETITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ DONES D’ÒRIGEN MARROQUÍ

Data inici
Data final
Preu
0
Número de telèfon
Correu
secretaria@gruplafabrica.org
Tipus activitat
Lloc

Grup d'esplai la fabrica
Carrer Tarragona 101
08226 Terrassa Barcelona
Espanya

Les dones d’origen marroquí són un col·lectiu  proactiu amb necessitats de participar en la vida comunitària del districte 6 de Terrassa. L’aprenentatge de la llengua i la cultura catalana suposa una eina bàsica per al desenvolupament i l’apoderament d’aquestes dones.

És per això que des de l’entitat van començar ja fa 3 anys un projecte sociocomunitaria estructurat en les classes d’alfabetització en català d’aquestes dones.

L’avaluació d’aquesta activitat és molt positiva, a més de ser un projecte que no para de créixer. El procés d’avaluació es realitza mitjançant un tipus d’avaluació de caràcter processual, on cada part del procés serveix per a treure conclusions i propostes de millora.

El projecte d’alfabetització es porta a terme per 3 persones, una educadora i dues voluntàries marroquines que dominen la llengua catalana.

Al curs d’alfabetització participen per a 80 dones en risc d’exclusió d’edats compreses entre 30 i 80 anys.  Ens agradaría poder augmentar el número de plaçes, ja que la demanda es molt gran.

L’avaluació d’aquest espais és molt positiva, ja que les dones assisteixen de manera regular i el grau de satisfacció és molt alt.

Les xerrades informatives sobre diferents temes es desenvolupen en xarxa amb altres entitats i ents locals com pot ser la regidoria d’educació, Ampas d’escoles del barri o associacions de dones. Aquestes xerrades es realitzen en català i formen part de la pedagogia del projecte.

Les sortides per conèixer l’entorn més proper s’han obert a les dones del barri, i han resultat ser un espai idoni per a l’intercanvi tant de l’idioma com d’experiències.

Cada tres mesos aproximadament, es reuneixen les dones que porten l’acció formativa i es reflexiona sobre el curs i les necessitats així com les acciones positives que s’han dut a terme. El balanç a nivell pedagògic és molt positiu a tots els nivells, tant en immersió lingüística com en coneixement de la vida i la cultura catalana. El curs s’hi ha caracteritzat per la Participació activa, ja que l’experiència de participació a fiança el caràcter socialitzador d l’aprenentatge i reforça l’autoestima, en percebre la mateixa contribució personal com a un element útil per al desenvolupament comú. La participació també reforça l’exercici de la voluntat i l’empoderament personal de les dones. 

A la vegada , les dones voluntàries dinamitzen el grup i s’encarreguen de recogir les necessitats i les propostes de les participants.

Ens agradaría poder augmentar el volum del projecte, tant en número de participants com en materials, activitats i recursos. Es per aixó que els recursos económics son bàsics per a poder continuant creixent.