Assemblea ordinària 11.12.2021

Data inici
Data final
Tipus activitat

Ordre del dia de l’Assemblea General ordinària  del Moviment d’Esplai del Vallès que realitzarem dissabte 11 de desembre del 2021. Aquesta es celebrarà aCentre Cívic Ca n'oriac (Carrer d'Arousa, 2, 08207 Sabadell, Barcelona).. 

10  Primera convocatòria.                                10. 15 Segona convocatòria

10.15 Assemblea ordinària del Moviment d’Esplai del Vallès

Inici de l’Assemblea ordinària del MEV

Elecció moderador/a

Benvinguda i revisió documentació a aprovar

Presentació de la COPO i de la COCO

Aprovació de l’acta anterior, aprovació ordre del dia

10.30 Presentacions i votacions

Presentació Memòria 2021 – Precs i preguntes

Votacions Memòria 2021

Presentació Pla d’actuació 2022 – Precs i preguntes

Presentació Esmena Pla d’actuació 2021

Votacions Pla d’actuació 2022

Presentació Pressupost 2022 – Precs i preguntes

Votacions Pressupost 2022

11.15 Descans

11.45 Presentacions i votacions

Precs i preguntes Protocol d’assetjament 

Votacions Protocol d’assetjament

Precs i preguntes Repartiment subvenció 2021 

Votacions Repartiment subvenció 2021

Presentació Criteris de repartiment de subvenció – Precs i preguntes

Votacions Criteris de repartiment de subvenció

12.15 Cloenda

 

Us podeu inscriure fins el 8 de desembre del 2021.