Assemblea 12.12.2020

Data inici
Data final
Tipus activitat

Enguany l'Assemblea del MEV se celebrarà telemàtica a través de la plataforma ZOOM. Rebreu l'enllaç de la reunió 48h abans de l'Assemblea.

Els documents a aprovar els trobareu en l'apartat del web:

 ↪️ Banc de recursos ➡️ Actes Òrgans de Govern ➡️ Assemblees ➡️ Documentació Assemblea 12.12.2020✅

 

ORDRE DEL DIA

9'15h Primera convocatòria.

9'30h Segona convocatòria

9'30h Assemblea ordinària del Moviment d’Esplai del Vallès

      Inici de l’Assemblea ordinària del MEV

      Benvinguda i revisió documentació a aprovar

      Presentació de la COPO i de la COCO

      Aprovació de l’acta anterior, aprovació ordre del dia

9’45h Presentació

 1. Criteris de repartiment de subvenció
 2. Memòria 2020
 3. Balanç 2019
 4. Pla d’actuació 2021
 5. Repartiment subvenció 2020
 6. Pressupost 2021

10'30h Precs i preguntes

11h Descans

11'05h Votacions

 1. Criteris de repartiment de subvenció
 2. Memòria 2020
 3. Balanç 2019
 4. Pla d’actuació 2021
 5. Repartiment subvenció 2020
 6. Pressupost 2021

12h Cloenda