CASALS D'HIVERN

Data inici
Data final
Tipus activitat

Els Casals d'hivern és un projecte socioeducatiu de suport i cobertura de necessitats bàsiques  que es realitza durant el període de vacances de nadal. El projecte es durà a terme a les instal·lacions del Casal Cívic de Montserrat, Torresana i Viladell. 

Aquest curs 2018-2019 les dates en les que es realitzarà són del dia 27 de Desembre al 4 de Gener, amb atenció directe als infants de 9:00 a 15:00. El projecte comptarà amb 70 places adreçades a infants de 3 a 17 , derivats de Serveis Socials.

S'ofereix un espai als infants i joves que inclourà la cobertura de necessitats bàsiques, activitats lúdiques i de suport complementàries. Aquesta funció es realitzarà assegurant dos àpats al dia i mitjançant el lleure com a mitjà educatiu i d’esbarjo.

L'atenció i la intervenció educativa es duran a terme per diferents educadors/es de l’entitat, per tal de preservar la metodologia concreta que la defineix i mantenir la coherència educativa de l’entitat.  Concretament, en aquest projecte participaran 7 educadors/res, 1 educador/a de suport i una directora.