Mòduls i monogràfics

Els monogràfics proposats per l'Aula d'esplai del Vallès van dirigits a professionals o estudiants que pretenguin reciclar o ampliar coneixements d'una temàtica concreta, permetent així una especialització més completa.

Curs vetlladors/es Castellar 2022

preinscripció oberta

Data límit inscripció: fins al 11 de febrer de 2022

Dates:  21 i 23 de febrer i 2, 7 i 9 de març

Horari classes: de 16:00 a 20:00 h 

Lloc: Espai Cultural l’Alcavot, carretera de sentmenat número 58 (Castellar del Vallès)

Preu: 90 €

Edat mínima: 18 anys

 

 OBJECTIUS del curs

  • Sensibilitzar les persones que fan el curs en el marc de la diversitat funcional
  • Donar un petit marc teòric sobre educació especial i de les tasques i funcions del vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
  • Donar eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat funcional
  • Saber adaptar activitats per tal que els infants i joves amb NEE puguin participar
  • Donar eines per trobar l’equilibri i arribar a la inclusió real als espais de lleure i a les escoles on treballin com a vetlladors/es
  • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
  • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats

 

Quin títols'obté?

Els alumnes que superen el curs obtenen el diploma oficial de Vetllador/a d’infants amb NEE, expedit per l’Aula d'Esplai del Vallès* que certifica l'assistència i aprofitament del curs.

*Escola de formació reconeguda per la Generalitat de Catalunya (DGJ) amb número de registre 6.

 

Què es treballarà en el curs?

 

BLOC 1: SENSIBILITZACIÓ I TREBALL (4h)

1. El vetllador/a, marc legal

2. Diferència entre integració i inclusió

3. Anàlisi social actual sobre la diversitat funcional

 

BLOC 2: DIVERSITAT FUNCIONAL (8h)

4. Tipus de diversitat funcional freqüent

  • Psíquiques: TDAH I TEA
  • Físiques
  • Sensorials

5. Perfil de les famílies i tipus de col·laboració indicada amb els agents educatius

 

BLOC 3: ELS INFANTS, COM ACTUAR? (4h)

6. Les conductes disruptives

7. Actuació dels monitors/es:  Educació emocional i diversitat funcional

8. Sensibilització dels infants

 

BLOC 4: ACTIVITATS (4h)

9. Quines activitats podem dur a terme

10. Les activitats adaptades

11. Sistemes de comunicació alternativa