Mòduls i monogràfics

Els monogràfics proposats per l'Aula d'esplai del Vallès van dirigits a professionals o estudiants que pretenguin reciclar o ampliar coneixements d'una temàtica concreta, permetent així una especialització més completa.

Curs de vetlladors/es setembre-octubre 2020 ONLINE Mataró

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 9 de setembre de 2020

Dates: del 14 de setembre al 4 d'octubre de 2020

Dies de classes online: 14, 16, 2, 23 i 28 de setembre

Horari classes: de 18:30 a 20:30 h

Lloc: Aula Virtual / Plataforma Moodle / ZOOM

Preu: 75 €

ATENCIÓ: els i les residents a Mataró tindran preferència en l'inscripció d'aquest curs.

 

OBJECTIUS del curs

 • Sensibilitzar les persones que fan el curs en el marc de la diversitat funcional
 • Donar un petit marc teòric sobre educació especial i de les tasques i funcions del vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
 • Donar eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat funcional
 • Saber adaptar activitats per tal que els infants i joves amb NEE puguin participar
 • Donar eines per trobar l’equilibri i arribar a la inclusió real als espais de lleure i a les escoles on treballin com a vetlladors/es
 • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
 • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats

 

Quin títol s'obté?

Els alumnes que superen el curs obtenen el diploma oficial de Vetllador/a d’infants amb NEE, expedit per l’Aula d'Esplai del Vallès* que certifica l'assistència i aprofitament del curs.

*Escola de formació reconeguda per la Generalitat de Catalunya (DGJ) amb número de registre 6.

 

 

Què es treballarà en el curs?*

 

BLOC 1: SENSIBILITZACIÓ I TREBALL (4h)

1. El vetllador/a, marc legal

2. Diferència entre integració i inclusió

3. Anàlisi social actual sobre la diversitat funcional

 

BLOC 2: DIVERSITAT FUNCIONAL (8h)

4. Tipus de diversitat funcional freqüent

 • Psíquiques: TDAH I TEA
 • Físiques
 • Sensorials

5. Perfil de les famílies i tipus de col·laboració indicada amb els agents educatius

 

BLOC 3: ELS INFANTS, COM ACTUAR? (4h)

6. Les conductes disruptives

7. Actuació dels monitors/es:  Educació emocional i diversitat funcional

8. Sensibilització dels infants

 

BLOC 4: ACTIVITATS (4h)

9. Quines activitats podem dur a terme

10. Les activitats adaptades

11. Sistemes de comunicació alternativa

Curs de vetlladors/es gener-febrer 2020

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 10 de gener de 2020

Dates: del 17 de gener a l'1 de febrer de 2020

Dies de curs: 17, 18, 24, 25 i 31 de gener i 1 de febrer

Horari del curs: divendres de 18h a 21h i dissabtes de 10h a 14h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Preu: 70 € Preu general

          60 € (Preu bonificat per a monitors/es del MEV i alumnes de l'AULA)

 

OBJECTIUS del curs

 • Sensibilitzar les persones que fan el curs en el marc de la diversitat funcional
 • Donar un petit marc teòric sobre educació especial i de les tasques i funcions del vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
 • Donar eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat funcional
 • Saber adaptar activitats per tal que els infants i joves amb NEE puguin participar
 • Donar eines per trobar l’equilibri i arribar a la inclusió real als espais de lleure i a les escoles on treballin com a vetlladors/es
 • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
 • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats

 

Quin títol s'obté?

Els alumnes que superen el curs obtenen el diploma oficial de Vetllador/a d’infants amb NEE, expedit per l’Aula d'Esplai del Vallès* que certifica l'assistència i aprofitament del curs.

*Escola de formació reconeguda per la Generalitat de Catalunya (DGJ) amb número de registre 6.

 

 

Què es treballarà en el curs?*

 

BLOC 1: SENSIBILITZACIÓ I TREBALL (4h)

1. El vetllador/a, marc legal

2. Diferència entre integració i inclusió

3. Anàlisi social actual sobre la diversitat funcional

 

BLOC 2: DIVERSITAT FUNCIONAL (8h)

4. Tipus de diversitat funcional freqüent

 • Psíquiques: TDAH I TEA
 • Físiques
 • Sensorials

5. Perfil de les famílies i tipus de col·laboració indicada amb els agents educatius

 

BLOC 3: ELS INFANTS, COM ACTUAR? (4h)

6. Les conductes disruptives

7. Actuació dels monitors/es:  Educació emocional i diversitat funcional

8. Sensibilització dels infants

 

BLOC 4: ACTIVITATS (4h)

9. Quines activitats podem dur a terme

10. Les activitats adaptades

11. Sistemes de comunicació alternativa

Curs de Vetlladors/es

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 3 de Maig

Dates: del 10 de Maig al 25 de Maig

Dies de curs: 10, 11, 17, 18, 24 i 25

Horari del curs: divendres de 17h a 20h i dissabtes de 10h a 14h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Preu: 70 € Preu general

          60 € (Preu bonificat per a moniotrs/es del MEV i alumnes de l'AULA)

 

OBJECTIUS del curs

 • Sensibilitzar les persones que fan el curs en el marc de la diversitat funcional
 • Donar un petit marc teòric sobre educació especial i de les tasques i funcions del vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
 • Donar eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat funcional
 • Saber adaptar activitats per tal que els infants i joves amb NEE puguin participar
 • Donar eines per trobar l’equilibri i arribar a la inclusió real als espais de lleure i a les escoles on treballin com a vetlladors/es
 • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
 • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats

 

Quin títol s'obté?

Els alumnes que superen el curs obtenen el diploma oficial de Vetllador/a d’infants amb NEE, expedit per l’Aula d'Esplai del Vallès* que certifica l'assistència i aprofitament del curs.

*Escola de formació reconeguda per la Generalitat de Catalunya (DGJ) amb número de registre 6.

 

 

Què es treballarà en el curs?*

 

BLOC 1: SENSIBILITZACIÓ I TREBALL (4h)

1. El vetllador/a, marc legal

2. Diferència entre integració i inclusió

3. Anàlisi social actual sobre la diversitat funcional

 

BLOC 2: DIVERSITAT FUNCIONAL (8h)

4. Tipus de diversitat funcional freqüent

 • Psíquiques: TDAH I TEA
 • Físiques
 • Sensorials

5. Perfil de les famílies i tipus de col·laboració indicada amb els agents educatius

 

BLOC 3: ELS INFANTS, COM ACTUAR? (4h)

6. Les conductes disruptives

7. Actuació dels monitors/es:  Educació emocional i diversitat funcional

8. Sensibilització dels infants

 

BLOC 4: ACTIVITATS (4h)

9. Quines activitats podem dur a terme

10. Les activitats adaptades

11. Sistemes de comunicació alternativa