Mòduls i monogràfics

Els monogràfics proposats per l'Aula d'esplai del Vallès van dirigits a professionals o estudiants que pretenguin reciclar o ampliar coneixements d'una temàtica concreta, permetent així una especialització més completa.

Curs de vetlladors/es gener-febrer 2020

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 10 de gener de 2020

Dates: del 17 de gener a l'1 de febrer de 2020

Dies de curs: 17, 18, 24, 25 i 31 de gener i 1 de febrer

Horari del curs: divendres de 18h a 21h i dissabtes de 10h a 14h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Preu: 70 € Preu general

          60 € (Preu bonificat per a monitors/es del MEV i alumnes de l'AULA)

OBJECTIUS del curs

 • Sensibilitzar les persones que fan el curs en el marc de la diversitat funcional
 • Donar un petit marc teòric sobre educació especial i de les tasques i funcions del vetllador/a
 • escolar
 • Donar eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat
 • funcional
 • Saber adaptar activitats per tal que els infants i joves amb NEE puguin participar
 • Donar eines per trobar l’equilibri i arribar a la inclusió real a l’esplai i a les escoles on
 • treballin com a vetlladors/es
 • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a escolar
 • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats

Quin títol s'obté?
Els alumnes que superen el curs obtenen el diploma de Vetllador/a escolar de l’Aula d'Esplai del
Vallès* que certifica l'assistència i aprofitament del curs (20 hores).

*Escola de formació reconeguda per la Generalitat de Catalunya (DGJ) amb número de registre 6.

Curs de Vetlladors/es

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 3 de Maig

Dates: del 10 de Maig al 25 de Maig

Dies de curs: 10, 11, 17, 18, 24 i 25

Horari del curs: divendres de 17h a 20h i dissabtes de 10h a 14h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Preu: 70 € Preu general

          60 € (Preu bonificat per a moniotrs/es del MEV i alumnes de l'AULA)

OBJECTIUS del curs

 • Sensibilitzar les persones que fan el curs en el marc de la diversitat funcional
 • Donar un petit marc teòric sobre educació especial i de les tasques i funcions del vetllador/a
 • escolar
 • Donar eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat
 • funcional
 • Saber adaptar activitats per tal que els infants i joves amb NEE puguin participar
 • Donar eines per trobar l’equilibri i arribar a la inclusió real a l’esplai i a les escoles on
 • treballin com a vetlladors/es
 • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a escolar
 • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats

Quin títol s'obté?
Els alumnes que superen el curs obtenen el diploma de Vetllador/a escolar de l’Aula d'Esplai del
Vallès* que certifica l' assistència i aprofitament del curs (20 hores).

*Escola de formació reconeguda per la Generalitat de Catalunya (DGJ) amb número de registre 6.