Curs de monitors/es

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d'animació grupal, amb una incidència explícita en l'educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

 

QUINA TITULACIÓ S'OBTÉ?

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

ESTRUCTURA DEL CURS:

El diploma de monitor/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i n’habilita la persona titular per treballar dinamitzant activitats d’educació en el lleure. L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

Els curs de formació té una durada total de 310h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques.  Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes de la següent manera:

Curs de Monitors/es feiners matins FEBRER 2022 presencial

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 21/01/2022 (o fins a exhaurir places)

Dates: del 7 de febrer al 11 de març de 2022

Dies de curs: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 de febrer i 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 de març  de 2022

Horari del curs: de 9.00 a 13.00 h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es INTENSIU VACANCES PRIMAVERA 2022 presencial

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 18/02/2022 (o fins a exhaurir places)

Dates: Del 5 de març al 13 d’abril de 2022

Dies del curs: 5*, 6, 12*, 13, 19*, 20, 26*, 27 de març i 2*, 3, 9*, 10, 11, 12, 13 d’abril

Horari del curs: : de 9.30 a 13.30 h i de 15.00h a 19.00 h.

*Només de 9.30 a 13.30 h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es feiners matins MAIG 2022 presencial

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 08/04/2022 (o fins a exhaurir places)

Dates: 25 abril fins al 27 de maig del 2022

Dies de curs: 25, 26, 27, 28, 29 d’abril i 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 i 30 de maig

Horari del curs: de 9.00 a 13.00 h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es feiners INTENSIU JUNY/JULIOL 2022 presencial

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 10/06/2022 (o fins a exhaurir places)

Dates: del 25 de juny al 7 de juliol del 2022

Dies de curs: 25, 26, 27, 28, 29, 30 de juny i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7* de juliol de 2022

Horari del curs: de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00  h.

*Només de 10.00 a 14.00 h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es feiners tardes JULIOL 2022

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 10/06/2022 (o fins a exhaurir places)

Dates: del 27 de juny al 29 de juliol del 2022

Dies de curs: 27, 28, 29, 30 de juny i 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29  de juliol de 2022

Horari del curs: de 16.00 a 20.00 h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es INTENSIU CASA COLÒNIES 2022 presencial

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 15/07/2022  (o fins a exhaurir places)

Dates: del 30 de juliol al 8 d’agost del 2022

Dies de curs: 30, 31 de juliol i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  d’agost del 2022

Horari del curs: matí, tarda i nit. Curs residencial en una casa de colònies.

Lloc: Casa de colònies (per determinar)

Preu: depenent del preu de l’estada 570 €*

Descompte per pagament avançat: 530 € abans del 17/06/2021

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es INTENSIU HIVERN 2021-22 presencial

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 3/12/21 (o fins a exhaurir places)

Dates:  del 18 de desembre del 2021 al 9 de gener del 2022

Dies de curs: 18*, 19, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre de 2020 i 2, 3, 4, 7, 8, 9 de gener de 2021

Horari del curs: de 9.30 a 13.30 i de 15:00h a 19.00 h.

*Només de 9.30 a 13.30 h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys