Curs de directors/es

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los interna i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Quina titulació s'obté?

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

Com s'estructura el curs?

Els curs de formació té una durada total de 410h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques.  Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes de la següent manera:

Curs de Directors/es INTENSIU CASA COLÒNIES 22 presencial

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 15/07/2022  (o fins a exhaurir places)

Dates: del 30 de juliol al 8 d’agost del 2022 + cap de setmana 24/25 de setembre

Dies de curs: 30, 31 de juliol i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  d’agost + cap de setmana 24/25 de setembre del 2022

Horari del curs: matí, tarda i nit. Curs residencial en una casa de colònies.

Lloc: Casa de colonias Can Pere (Masía Can Pere de la Plana, s/n 08810 St. Pere de Ribes)

Preu:  650 €*

Descompte per pagament avançat: 610 € abans del 17/06/2021

Edat mínima: 18 anys

NOTA: El curs de directors/es ofertat contempla els mòduls D1 i D4 (en cas que l’alumne ja tingui el títol de monitor/a o titulació específica + 2 anys d'experiència). En cas contrari, l’alumne haurà de cursar en un curs de monitors/es els mòduls M2 i M3 (caldrà demanar a secretaria els dies disponibles). Per consultar la títulació especifica i el procés de convalidació clica aquí. El preu total amb els 2 mòduls és de: Abans del 17 de juny: 770€ / Fins al 15 de juliol: 810 €