Consell 30.01.21

Data inici
Data final
Tipus activitat

9.30h - 10h Estat de les entitats

- Esteu fent esplai dissabte virtual?

- Quina és l'activitat que esteu fent més al confinament?

- Quina relació teniu amb les famílies actualment? 

 

10h - 10.30h Presentació d'accions de la comissió feminista a partir de l'anàlisi a les entitats.Posicionament en l'ús del llenguatge inclusiu com a MEV. 

 

10:45h- 12:45h Formació: Com posar en pràctica la coeducació en el nostre esplai. 

 

12.50h Tancament del consell