Curs de monitors/res

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d'animació grupal, amb una incidència explícita en l'educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

 

QUINA TITULACIÓ S'OBTÉ?

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

ESTRUCTURA DEL CURS:

El diploma de monitor/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i n’habilita la persona titular per treballar dinamitzant activitats d’educació en el lleure. L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

Els curs de formació té una durada total de 310h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques.  Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes de la següent manera:

AMPLIEM PERIODE D'INSCRIPCIONS!!!! Curs de Monitors/es intensiu STAGE ESTIU 2019

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 12 de juliol

Dates: del 29 de juliol al 7 d’agost

Dies de curs:  29, 28, 30, 31 de juliol i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d’agost

Primer dia: a les 9 h a la casa de colònies.

Últim dia: a les 20 h. 

Horari del curs: tot el dia.

Lloc: a determinar. (casa de colònies).

Preu: 520 €*

*aquest preu és orientatiu ja que va en funció de l’estada

Curs de Monitors/es tardes JUNY / JULIOL 19 PLACES ESGOTADES!!!

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 7 de juny

Dates: del 25 juny al 26 juliol

Dies de curs:  25, 26, 27, 28, de juny i 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 de juliol. 13 de juliol EXCURSIÓ de 8.30 a 13.30 h.   

Horari del curs: 15:30h a 20.00 h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Preu: 245 €

Curs de Monitors/es feiners matí MAIG – JUNY 19

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 12 abril

Dates: de 3 de maig al 7 de juny

Dies de curs:  3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 de maig 3, 4, 5, 6, 7 de juny

Horari del curs: de 9 a 13.30 h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Preu: 245 €

Curs de Monitors/es intensiu SETMANA SANTA 2019 - SABADELL

preinscripció tancada

Data límit inscripció: fins al 1 de març

Dates: del 16 de març al 28 d’abril

Dies de curs:  16*, 17, 23*, 24, 30*, 31 de març 6*, 7, 13*, 14, 15, 16, 17, 27*, 28 d’abril

Horari del curs: de 9 a 13.30 i de 15:00h a 19.30 h. * Només de 9.00 a 13.30 h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Preu: 245 €

Curs de Monitors/es feiners matins FEBRER 2019

Data límit inscripció: fins al 18 de gener

Dates: del 4 de febrer al 8 de març

Dies de curs:  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 28 de febrer  1, 4, 5, 6, 7, 8 de març

Horari del curs: de 9 a 13.30 h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Preu: 245 €

Curs de Monitors/es intensiu NADAL 18/19

Data límit inscripció: fins al 30 novembre

Dates: del 15 de Desembre fins al 20 de gener

Dies de curs:  15*, 16, 22*, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre 3, 4, 5*, 12*, 13, 19*, 20 de gener

Horari del curs: de 9 a 13.30 i de 15:00h a 19.30 h. * Només de 9.00 a 13.30 h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Curs de Monitors/es tardes OCTUBRE / NOVEMBRE 18

Data límit inscripció: fins al 21 de setembre

Dates: del 8 d’octubre al 15 de novembre

Dies de curs:  8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 d’octubre i 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 de novembre

Horari del curs: De 15:30h a 20h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Curs de Monitors/es intensiu març-abril 2018 (Setmana Santa)

preinscripció tancada

Període d’inscripcions: Del 29 de gener al 9 de febrer de 10h a 14h i de 17:00h a 19h (divendres tarda tancat).

Dies de curs: 3*, 10*, 11, 17*, 18, 24*, 25, 26, 27 i 28 de març i 7*, 8, 14*, 15, 21*, 22, 28*, 29 d’abril de 2018.

Horari del curs: De 9h a 13:30h i de 15:30h a 20h.

Els dies marcats amb un asterisc* només matí de 9h a 13:30h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Data final treball autònom (excercicis extra aula virtual): 11 de maig de 2018.

PREU: 245 euros