Curs de monitors/res

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d'animació grupal, amb una incidència explícita en l'educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

 

QUINA TITULACIÓ S'OBTÉ?

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

ESTRUCTURA DEL CURS:

El diploma de monitor/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i n’habilita la persona titular per treballar dinamitzant activitats d’educació en el lleure. L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

Els curs de formació té una durada total de 310h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques.  Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes de la següent manera:

Curs de monitor/a MATINS MAIG / JUNY ONLINE

preinscripció oberta

Data límit d'inscripció: 30/04/2021 (o fins a exhaurir places)

Entrega exercicis: 16 de juliol del 2021

Dies de curs: 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 i 31 de maig

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 de juny 2021

Horari del curs: de 9.30 a 11.30 h.

Lloc: Classes sincròniques a través de Zoom. Per a l’entrega d’exercicis de treball autònom, tindràs accés a la nostra aula virtual:https://aula.mev.cat/

Preu: 215 €

Edat mínima: 18 anys (complerts el primer dia de classe).

 

COM ÉS EL CURS DE MONITOR/A ONLINE?

El curs consta de dos grans blocs. Les classes virtuals, que són d'assistència obligatòria, amb una assistència mínima del 80%. I exercicis que haureu d'entregar per la plataforma Moodle (https://aula.mev.cat/).

Cada alumne/a tindrà el seu usuari i contrasenya, tot i que els exercicis es podran fer en grup, segons la vostra preferència, per potenciar l’intercanvi de coneixements entre els i les alumnes.

Des de l'equip pedagògic de l'Aula d'Esplai del Vallès, hem dissenyat un curs de monitors/es online perquè gaudeixis d'una experiència formativa en 360º, intentant preservar l'essència dels cursos presencials, esperem que el gaudiu al 100%!

 

QUAN PODRÉ REALITZAR LES PRÀCTIQUES?

Les pràctiques es podran fer durant la campanya d'estiu!! (*cal aprovar dos dels tres mòduls per fer les pràctiques.)

 

QUINA TITULACIÓ QUE S’OBTÉ?


L’avaluació favorable de la part teòrica i la part pràctica  del curs permet l’obtenció del carnet i el diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. (Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.)

 

 

Curs de monitor/a CAPS DE SETMANA JUNY ONLINE

preinscripció oberta

Data límit d'inscripció: 21/05/2021 (o fins a exhaurir places)

Entrega exercicis: 30 de juliol del 2021

Dies de curs: dissabtes 5, 12, 19, 26 de juny del 2021

Horari del curs: de 9.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.30  h.

Lloc: Classes sincròniques a través de Zoom. Per a l’entrega d’exercicis de treball autònom, tindràs accés a la nostra aula virtual:https://aula.mev.cat/

Preu: 215 €

Edat mínima: 18 anys (complerts el primer dia de classe).

 

COM ÉS EL CURS DE MONITOR/A ONLINE?

El curs consta de dos grans blocs. Les classes virtuals, que són d'assistència obligatòria, amb una assistència mínima del 80%. I exercicis que haureu d'entregar per la plataforma Moodle (https://aula.mev.cat/).

Cada alumne/a tindrà el seu usuari i contrasenya, tot i que els exercicis es podran fer en grup, segons la vostra preferència, per potenciar l’intercanvi de coneixements entre els i les alumnes.

Des de l'equip pedagògic de l'Aula d'Esplai del Vallès, hem dissenyat un curs de monitors/es online perquè gaudeixis d'una experiència formativa en 360º, intentant preservar l'essència dels cursos presencials, esperem que el gaudiu al 100%!

 

QUAN PODRÉ REALITZAR LES PRÀCTIQUES?

Les pràctiques es podran fer durant la campanya d'estiu!! (*cal aprovar dos dels tres mòduls per fer les pràctiques.)

 

QUINA TITULACIÓ QUE S’OBTÉ?


L’avaluació favorable de la part teòrica i la part pràctica del curs permet l’obtenció del carnet i el diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. (Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.)

 

 

Curs de Monitors/es feiners JUNY/JULIOL INTENSIU 2021

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 11/06/2021 (o fins a exhaurir places)

Dates: del 25 de juny al 7 de juliol del 2021

Dies de curs: 25, 26, 27, 28, 29, 30 de juny i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7* de juliol de 2021

Horari del curs: de 9.00 a 13.30 i de 15.00 a 19.30  h.

*Només de 9.00 a 13.30 h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es INTENSIU CASA COLÒNIES 2021

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 16/07/2021  (o fins a exhaurir places)

Dates: del 31 de juliol al 9 d’agost del 2021

Dies de curs: 31 de juliol i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d’agost del 2021

Horari del curs: matí, tarda i nit. Curs residencial en una casa de colònies.

Lloc: Casa de colònies Can Pere, Masia Can Pere de la Plana, s/n (08810) St. Pere de Ribes

Preu: 570€*

Descompte per pagament avançat: 530€ abans del 18/06/2021

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es JULIOL 2021 feiners tarda

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 11/06/2021 (o fins a exhaurir places)

Dates: del 28 de juny al 30 de juliol del 2021

Dies de curs: 28, 29, 30 de juny i 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de juliol de 2021

Horari del curs: de 15.30 a 20.00 h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys

Curs de Monitors/es MAIG 2021 feiners matins

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 16/04/2021 (o fins a exhaurir places)

Dates: 3 de maig fins al 4 de juny del 2021

Dies de curs: 3, 4, 5, 6, 7,  11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29*, 31 de maig i 1, 2, 3, 4 de juny de 2021

*Excursió de 9.00 a 14.00h

Horari del curs: de 9.00 a 13.30 h

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 245 €

Edat mínima: 18 anys