Curs de directors/res

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los interna i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Quina titulació s'obté?

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

Com s'estructura el curs?

Els curs de formació té una durada total de 410h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques.  Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes de la següent manera:

Curs de Directors/es INTENSIU HIVERN 21-22 presencial

preinscripció oberta

Data límit inscripció: 3/12/21 (o fins a exhaurir places)

Dates:  del 18 de desembre del 2021 al 9 de gener del 2022

Dies de curs: 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre de 2020 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16 de gener de 2021

Horari del curs: de 9 a 13.30 i de 15:00h a 19.30 h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 340 €

Edat mínima: 18 anys

NOTA: El curs de directors/es ofertat contempla els mòduls D1 i D4 (en cas que l’alumne ja tingui el títol de monitor/a o titulació específica + 2 anys d'experiència). En cas contrari, l’alumne haurà de cursar en un curs de monitors/es els mòduls M2 i M3 (caldrà demanar a secretaria els dies disponibles). Per consultar la títulació especifica i el procés de convalidació clica aquí. El preu total amb els 2 mòduls és de 500 €