Extraescolars

Imagina-ho i ho fem possible.

Ho gestionem TOT perquè no et preocupis de RES.

Les activitats extraescolars són un espai d’aprenentatge amb una metodologia i un projecte pedagògic que permeten estimular l’infant de forma didàctica i lúdica. 

Desenvolupem activitats vivencials que permeten que els infants en siguin els protagonistes promovent un aprenentatge significatiu mitjançant el descobriment, l’autoconeixement i la convivència partint de les experiències viscudes.

Oferim un ampli ventall d’activitats en tots els àmbits del desenvolupament integral dels infants:

 • Àmbit esportiu
 • Àmbit d’expressió corporal
 • Àmbit d’expressió plàstica
 • Àmbit d’expressió musical
 • Àmbit de la comunicació, llenguatge i TIC
 • Àmbit d’aprenentatge lúdic
 • Àmbit de l’alimentació i salut

Objectius                                                                                            

En el marc del programa Enlleura’t, en relació al contingut educatiu del servei, els objectius són:

 • Desenvolupar activitats extraescolars amb una programació pedagògica que guiï el contingut de l’activitat.
 • Promoure activitats que permetin aprendre i divertir-se alhora.
 • Desenvolupar les habilitats i capacitats psicomotrius dels infants i joves.
 • Promoure els valors de la cooperació, la convivència, el respecte, l’esforç i la no competitivitat.
 • Desenvolupar el sentit estètic i artístic.
 • Promoure espais i hàbits de convivència, d’autonomia personal i higiènics.

En el marc del programa Enlleura’t, en relació a l’organització i gestió del servei, els objectius són:

 • Seleccionar  l’equip d’educadors de la zona, per tal de promoure l’accés al món laboral de la població jove especialitzada i formada en l’educació en el lleure, així com garantir la continuïtat dels educadors/es qualificats que ja estan treballant a l’escola.
 • Optimitzar de l’equip de monitors/es i coordinadors/es per tal de garantir l’adequació dels recursos econòmics, humans i materials.
 •  Garantir uns espais de trobada entre AMPA, centre educatiu, coordinadors/es i MEV per tal de posar en comú i fer el seguiment del projecte, garantint així la qualitat i la corresponsabilitat com a eixos fonamentals del projecte.
 • Alliberar l’AMPA i centre educatiu de les tasques d’organització i gestió sense que perdin el protagonisme en el projecte educatiu de les extraescolars, garantint així la corresponsabilitat. (inscripcions, difusió, cobraments, gestió d’altes i baixes, atenció a les famílies, comptabilitat, gestió laboral, selecció i contractació …)
 • Garantir el seguiment i supervisió, per part de la coordinadora de projectes pedagògics del MEV, del desenvolupament del dia a dia de les extraescolars, coordinant l’equip de treball, garantint les substitucions i les cobertura de les baixes, i  mantenint una comunicació directa amb els agents educatius implicats al projecte: monitors/es, AMPA, escola i famílies.

Metodologia                                                                                        

En funció de la demanda i necessitats que tingui cada AMPA:

 • Elaborem un projecte a mida.
 • Facilitem a l’AMPA una guia molt completa amb totes les activitats extraescolars que oferim.
 • El projecte el desenvolupa l’equip de monitors i monitores, especialistes en les diverses àrees i amb la formació i experiència necessàries, així com sempre estan coordinats pel coordinador/a d’extraescolars, el qual, està sempre present al centre mentre es desenvolupen les activitats i desenvolupa les tasques de coordinació, comunicació amb l’AMPA i famílies, …
 • L’equip de monitors i monitores així com el coordinador/a elaboren la programació específica de totes les activitats, la desenvolupen i porten a terme un procés d’avaluació continuada.
 • Es fa un seguiment individualitzat de cada infant i jove que participa a les activitats i s’informa periòdicament per escrit a les famílies, així com es manté una comunicació fluïda amb totes les famílies que ho vulguin.
 • Es duen a terme unes coordinacions trimestrals amb el centre i l’AMPA per tal de garantir el bon funcionament del projecte.
 • Oferim una reunió informativa per a totes les famílies del centre a l’inici de curs.

Organització i gestió                                                                          

 • Gestionem, organitzem i realitzem les activitats extraescolars a les escoles, sempre emmarcades en el PEC i adaptades a les necessitats i context de cada centre educatiu.
 • Col·laborem amb l’AMPA per tal de determinar tota l’organització de les activitats: oferta d’activitats, destinataris, objectius, ràtios, espais i material, horaris, …
 • Ajudem a l’AMPA per fer tot el procés d’inscripció i cobrament de quotes o ens n’encarreguem directament, en funció de la demanda i necessitats que tingui l’AMPA.

 

Clica l’enllaç per descarregar la nostra oferta d’activitats pel curs 14-15.

Vols més informació? Clica i t’informarem sense cap compromís!

O contacta directament amb la nostra coordinadora de projectes pedagògics:
Cristina Figuerola 93 723 27 11