NOVA AMPLIACIÓ INSCRIPCIONS CURS DIRECTORS/ES!!

Tornem a ampliar el període d’inscripcions pel curs de directors/es. Les inscripcions es podran formalitzar fins el divendres 1 de desembre. Recordeu portar 2 fotos mida carnet, la fotocòpia del DNI, en tots els casos, i la fotocòpia del carnet de monitor/a o diplomatura o llicenciatura que tingueu relacionada amb infants, si s’escau.

Els dies de curs són: 16*, 17, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre de 2017, 2, 3, 4, 5*, 13*, 14, 20*, 21, 27*, 28 de gener, 3*, 4 , 10*, 11 de febrer de 2018.

Horari del curs: De 9h a 13:30h i  de 15h a 19:30h. Els dies marcats amb asterisc* només matí de 9h a 13:30h.

Lloc: Seu de l’Aula d’Esplai del Vallès (Sabadell).

Data final treball autònom (excercicis extra aula virtual): 9 de març de 2018.

PREUS:

  • En cas que només necessiti els mòduls D1 i D4: 340 euros (si ja tens el carnet de monitors/es o una diplomatura o llicenciatura).
  • En cas que calgui fer tot el curs de directors/es (D1, D4, M2 i M3): 500 euros.

Deixa un comentari