Dia internacional contra la violència masclista

Avui 25 de Novembre, dia internacional contra les violències masclistes, des del Moviment d’esplai del Vallès ens hi posicionem en contra entenent que cal una lluita i transformació en clau feminista davant d’aquest sistema hetero-patriarcal amb una estructura violenta, desigual, androcèntrica i masclista.

 

Des de les entitats i com a educadores apostem per una societat feminista que posi les cures al centre i construeixi relacions i xarxes sanes i positives fora del binarisme, els rols de gènere, la divisió sexual del treball, els feminicidis, la pressió estètica, i totes les violències i micromasclismes visibles i invisibles que genera aquest sistema i s’exerceixen diàriament.

Apostem per transformar, desconstruir i construir els espais de lleure incloent la diversitat identitària i sexual, la coeducació, el treball de les masculinitats i feminitats entre d’altres d’es duna perspectiva i mirada crítica, interseccional i com hem mencionat però reiterem, FEMINISTA.

 

Creiem en l’educació com una eina imprescindible per a transformar, exigir i reivindicar una societat on les persones visquin lliures de violències de cap tipus remarcant que les violències masclistes representen una vulneració dels drets humans de la meitat de la població ( contra les dones, infants, lesbianes, bisexuals, transexuals, transgènere, intersexuals, queer i també a les persones amb diversitat funcional, ètnica i cultural, religiosa…) perpetuades i legitimades per un sistema capitalista, colonialista, heteropatriarcal i racista que atempta sobra la vida i cossos de les persones.

 

Existeixen moltes dades que demostren com aquestes violències segueixen exercint-se quotidianament de moltes formes ocultes o més visibles i cal combatre-les des d’un abordatge global i estructural deixant d’usar la victimització per parlar de totes les supervivents , oprimides i invisibles que existeixen i sobreviuen cada dia a un sistema que les agredeix.

 

Des del Moviment d’Esplais del Vallès, creiem que cal eradicar les violències masclistes i que els governs, sistema judicial, mitjans de comunicació i de transmissió cultural, institucions i organitzacions en tenen un paper clau i cal que es comprometin implementant polítiques i instruments per abordar-ho en clau feminista. Assenyalant que cal seguir-ho denunciant i que la violència és responsabilitat de qui l’exerceix i no de qui la pateix.

 

Cal seguir teixint xarxes feministes que facin front a les violències patriarcals, que empoderin, que donin espais de pràctiques de llibertat, cures i relacions lliures de violències per abordar aquest canvi social amb autodefensa feminista i sororitat. I considerem que les entitats de lleure han de ser un d’aquests espais que formin part d’aquest teixit, motor de canvi cap a una societat més justa, lliure, equitativa, anti- capitalista i feminista.

 

Ens volem vives i amb vides dignes. El MEV i les seves entitats contra les violències masclistes!

Deixa un comentari