Monitors/es de Lleure

A partir del curs de setembre de 2013 els cursos de monitors/es consten de 150 hores lectives (100 presencials i 50 on-line) i 160h de pràctiques.

Aquestes 150 hores lectives es dividiran en tres parts que es podran cursar independentment durant l’any. Són les següents:

  • M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (40 hores presencials + 20 hores “on line”)
  • A2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 hores presencials + 10 hores “on line”)
  • A3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (40 hores presencials + 20 hores “on line”)
  • MP: Pràctiques: L’alumne/a pot començar les pràctiques quan ha cursat com a mínim dos dels tres mòduls que ha de fer, però per obtenir el títol cal tenir les tres parts aprovades i la part de pràctiques.

Des de l’Aula d’Esplai del Vallès programarem els cursos perquè es puguin fer les hores presencials seguides (M1 + A2 + A3) però serà l’alumne qui tindrà el dret a decidir si vol fer les 100 hores lectives i les 50 hores on line de cop, o si prefereix fer una de les modalitats i esperar una mica, abans de fer la següent.

Curs de Monitors/es tardes juny-juliol 2018

 [...]

Període d’inscripcions: Del 22 de maig al 4 de juny de 10h a 14h i de 17:00h a 19h (divendres tarda tancat).

 

Dies de curs: De dilluns a divendres del 22 de juny al 26 de juliol de 2018. Excursió en diumenge 15 de juliol (tot el dia de 9h a 20h).

Horari del curs: De 15:30h a 20h.

Lloc: Aula d’Esplai del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell).

Data final treball autònom (excercicis extra aula virtual): 6 de setembre de 2018.

PREU: 245 euros

Curs de monitors/es intensiu stage juliol- agost 2018

 [...]

Període d’inscripcions: Del 18 al 29 de juny de 2018. De 10h a 14h i de 17:00h a 19h (divendres tarda tancat).

 

Dies de curs: Del 28 de juliol al 6 d’agost de 2018.

Horari del curs: tot el dia. Primer dia a les 10h.

Lloc: Casa de Colònies “La Roca de Muntanyola”.

Data final treball autònom (exercicis extra aula virtual): 6 de setembre de 2018.

PREU: 520 € (inclou estada + matrícula al curs)