Directors/es de Lleure

A partir del curs de setembre de 2013 els cursos de directors/es consten de 290 hores lectives (194 presencials i 96 on-line) i 120h de pràctiques.

Aquestes 290 hores lectives es dividiran en quatre parts que es podran cursar independentment durant l’any. Són les següents:

  • D1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (80 hores presencials + 40 hores “on line”)
  • A2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 hores presencials + 10 hores “on line”)
  • A3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (40 hores presencials + 20 hores “on line”)
  • D4: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure (54 hores presencials + 26 hores “on line”)
  • DP: Pràctiques: L’alumne/a pot començar les pràctiques quan ha cursat com a mínim dos dels quatre mòduls que ha de fer, sempre i quan en total sumin 97 hores, però per obtenir el títol cal tenir les quatre parts aprovades i la part de pràctiques.

Des de l’Aula d’Esplai del Vallès programarem els cursos perquè es puguin fer les hores presencials seguides (D1 + A2 + A3 + D4) però serà l’alumne qui tindrà el dret a decidir si vol fer les 194 hores lectives i les 96 hores on line de cop, o si prefereix fer una de les modalitats i esperar una mica, abans de fer la següent.