Directors/es de Lleure

A partir del curs de setembre de 2013 els cursos de directors/es consten de 290 hores lectives (194 presencials i 96 on-line) i 120h de pràctiques.

Aquestes 290 hores lectives es dividiran en quatre parts que es podran cursar independentment durant l’any. Són les següents:

  • D1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (80 hores presencials + 40 hores “on line”)
  • A2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 hores presencials + 10 hores “on line”)
  • A3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (40 hores presencials + 20 hores “on line”)
  • D4: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure (54 hores presencials + 26 hores “on line”)
  • DP: Pràctiques: L’alumne/a pot començar les pràctiques quan ha cursat com a mínim dos dels quatre mòduls que ha de fer, sempre i quan en total sumin 97 hores, però per obtenir el títol cal tenir les quatre parts aprovades i la part de pràctiques.

Des de l’Aula d’Esplai del Vallès programarem els cursos perquè es puguin fer les hores presencials seguides (D1 + A2 + A3 + D4) però serà l’alumne qui tindrà el dret a decidir si vol fer les 194 hores lectives i les 96 hores on line de cop, o si prefereix fer una de les modalitats i esperar una mica, abans de fer la següent.

Curs de directors/es intensiu desembre 2017 - febrer 2018

 [...]

NOTA: El curs de directors/es ofertat contempla els mòduls D1 i D4 (en cas que l’alumne ja tingui el títol de monitor/a). En cas contrari, l’alumne haurà de cursar en un curs de monitors/es els mòduls M2 i M3 (caldrà demanar a secretaria els dies disponibles).

Període d’inscripcions: Del 6 al 17 de novembre de 10h a 14h i de 17:00h a 19h (divendres tarda tancat).

 

Dies de curs: 16*, 17, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre de 2017, 2, 3, 4, 5*, 13*, 14, 20*, 21, 27*, 28 de gener, 3*, 4 , 10*, 11 de febrer de 2018.

Horari del curs: De 9h a 13:30h i  de 15h a 19:30h. Els dies marcats amb asterisc* només matí de 9h a 13:30h.

Lloc: Espai a determinar (Sabadell).

Data final treball autònom (excercicis extra aula virtual): 9 de març de 2018.

PREUS:

  • En cas que només necessiti els mòduls D1 i D4: 340 euros.
  • En cas que calgui fer tot el curs de directors/es (D1, D4, M2 i M3): 500 euros.