Llista d’entitatsPandora

El Grup D’Educació en el Lleure Pandora és la secció de la Fundació IDeA dedicada a l’educació en el lleure al Districte 7 de Sabadell. Es crea l’any 2005, com una aposta de la Fundació IDeA  pel lleure educatiu, com a eina de prevenció, de desenvolupament personal i comunitari, i com a eina integradora i normalitzadora de totes les realitats d’aquest districte. Els projectes i serveis de  Pandora s’adapten als  canvis que es produeixen per tal de donar una resposta adequada a les diferents situacions: nouvinguts, moments de crisis, fets puntuals que apareixen al barri, etc. Es fonamenten en una acció preventiva treballant per a la igualtat d’oportunitats de tots els destinataris i prevenint situacions d’exclusió social , amb els propis infants i adolescents, i les seves famílies, com protagonistes, i abordant la tasca des de una perspectiva transversal.  [...]
Adreça
St. Maurici, 38
Població
Sabadell
Codi postal
08202
Telefons
937252273
Correu electrònic
pandora@fundacioidea.net
Horari d'atenció
16:30-20:30

A.J.E. Tuareg

Des de 1972 un grup de joves es troba periòdicament per conduir i educar a nois i noies d’edats compreses entre 6 i 17 anys en el seu temps de lleure. Aquest és l’Esplai Tuareg de Mollet, un projecte que educa als infants i joves a viure a la ciutat i a la natura. Treballen per veure créixer uns infants responsables amb el que són i amb el que seran.  [...]
Adreça
Cervantes 19-23
Població
Mollet del Vallès
Codi postal
08100
Correu electrònic
esplai.tuareg72@gmail.com

C.E. 100 Bambes

L'esplai 100 Bambes és una entitat sense ànim de lucre que treballa per l'educació en el temps de lliure dels infants i joves del poble, amb edats compreses entre 3 a 14 anys. L’esplai és un punt de trobada on les nenes i els nens conviuen i aprenen a organitzar-se en comunitat, perquè en un futur puguin esdevenir persones creatives, amb iniciativa pròpia, éssers integrats a la societat.  [...]
Adreça
C./Serra, 27
Població
Ullastrell
Codi postal
08231
Telefons
685387023
Correu electrònic
100bambes@gmail.com

C.E. Ca n’Aurell

L’Esplai Ca N’Aurell és una entitat d’educació en el lleure que treballa al barri que porta el mateix nom, de Terrassa. És una de les entitats fundadores del Moviment d'Esplai del Vallès i treballen activament en el seu projecte. Actualment tenen llogada una casa de colònies, la Roca de Muntanola,  que gestionen les mateixes famílies.  [...]
Adreça
C./ Faraday, 98
Població
Terrassa
Codi postal
08224
Telefons
937331456
Correu electrònic
ce.canaurell@gmail.com
Horari d'atenció
dimecres de 18h a 20h

C.E. DIJOC

Una de es finalitats de l’Esplai DIJOC és assegurar que l’educació en el temps lliure es realitzi sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells nens i joves que es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o familiar o qualsevol tipus de deficiència.  És per això que intenta despertar la consciència pública entorn la importància i la necessitat de les activitats educatives i d’assistència d’infants i joves.  [...]
Adreça
plç concórdia 2, 2º 3ª La Llagosta
Població
La Llagosta
Codi postal
08120
Telefons
666085626 (MªPaz) 627807287 (Tamara)
Correu electrònic
esplai.dijoc@gmail.com

C.E. El Cu-cut

El principal objectiu de l’esplai El Cu-cut és donar a conèixer l’esplai com a entitat educativa i no com un canguratge. Per això volen aconseguir més implicació per part dels pares i mares, fomentant una comissió d’aquests com a òrgan que organitza i porta a termes activitats per a tot l’esplai.  [...]
Adreça
Canàries 9-11
Població
Cerdanyola del Vallès
Codi postal
08290
Telefons
630558399
Correu electrònic
cucuteru@gmail.com
Horari d'atenció
16 a 19.15 h

C.E. El Tabal

L’esplai El Tabal de Terrassa és un entitat de lleure ubicada al Parc de Sant Jordi, que treballa per l’educació en el lleure d’infants i joves. El seu objectiu principal és la transmissió de valors mitjançant activitats lúdiques, que ajudin a desenvolupar i formar la seva personalitat.  [...]
Adreça
Parc St. Jordi, s/n (local de l’esplai)
Població
Terrassa
Codi postal
08224
Telefons
666001919
Correu electrònic
ceeltabal@gmail.com

C.E. Els Globus

L’Esplai Els Globus es dedica exclusivament al treball amb discapacitats psíquics i persones amb necessitats educatives especials, amb edats compreses entre 6 i 60 anys, des de fa gairebé 40 anys, a la ciutat de Terrassa.  [...]
Adreça
Germà Joaquim 53-55
Població
Terrassa
Codi postal
08223
Telefons
937853859
Correu electrònic
esplaielsglobus@yahoo.es
Horari d'atenció
16:30/19:00

C.E. La Fàbrica de Can Tusell

El Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tusell és un centre d'educació en el lleure, no formal, de caire privat i sense ànim de lucre. Treballa de manera diària des de fa més de 20 anys amb infants i joves de diferents procedències i principalment amb un nivell socioeconòmic baix, gran part derivats de serveis socials. Es treballa l'educació en el lleure a partir d'activitats esportives, reforç escolar i tallers de tot tipus (manualitats, expressió, etc). També oferim casals d'estiu, primavera i hivern, esplai de dissabtes, servei de recollida a les escoles, etc.  [...]
Adreça
Tarragona, 101
Població
Terrassa
Codi postal
08226
Telefons
937342435
Correu electrònic
lafabrica@mev.cat
Horari d'atenció
De 9.15 a 13.00 h i de 15.00 a 20.00 h.

C.E. Sargantana

L’Esplai Sargantana es concep com un esplai laic i, com a part del Centre Excursionista de Castellar, posa especial atenció a les activitats relacionades amb l’excursionisme. Proposa activitats setmanals per a infants i joves presentades dins d’un fil argumental trimestral. Les activitats inclouen jocs, tallers, gimcanes, sortides, excursions, acampades, etc., que transmeten valors, com el respecte a la natura, el companyerisme, o d’altres de més immediats com l’educació vial o comportament cívic.  [...]
Adreça
Pg. Tolrà 1 (edifici annex)
Població
Castellar del Vallès
Codi postal
08211
Correu electrònic
e.sargantana@gmail.com

C.E. Tikirsai

L'esplai Tikirsai és una entitat sense afany de lucre que es dedica a l'educació en el lleure d'infants i joves, al poble de Vallromanes  (Vallès Oriental).  [...]
Adreça
Av. Vilassar, s/n
Població
Vallromanes
Codi postal
08188
Correu electrònic
tikirsai@hotmail.com

C.E. Tremola

L’Esplai Tremola treballa per l’educació en el lleure infantil i juvenil als barris de Torressana, Vilardell i Montserrat de Terrassa. Des de l’inici del seu projecte, l’entitat es va adreçar especialment als col·lectius amb més mancances, tot i que les activitats van adreçades al conjunt de la població dels tres barris, ja de per sí molt divers.  [...]
Adreça
Salamanca, 35
Població
Terrassa
Codi postal
08227
Telefons
937397417
Correu electrònic
esplaitremola@hotmail.com

C.E. Tum-tum (cepitu)

L’Esplai Tum tum (Cepitu) de Terrassa neix de la inquietud i la il·lusió de formar i educar els nens i nenes a través de jocs, gimcanes, balls, cançons, ... sempre amb un objectiu: aconseguir que tots els infants i joves aprenguin a passar-s'ho bé.  [...]
Adreça
Colom 90
Població
Terrassa
Codi postal
08222
Correu electrònic
cepituesplai@gmail.com
Pàgina web
http://esplaicepitu.blogspot.com.es/

C.I.J. Esplaia’t

El Club Infanitl i Juvenil Esplaia’t és l'entitat que ha educat en el lleure als infants de Montmeló durant els últims 19 anys. Té un ampli equip de monitors i monitores que, necessàriament, s'ha anat reciclant a mesura que els i les joves han anat sortint de l'entitat i fent-se monitors i monitores, retroalimentant així una manera de treballar l'educació en el lleure: primer com a nens i nenes i després traslladant tot allò aprés al terreny del monitor.  [...]
Adreça
C/ Folch i Torras s/n
Població
Montmeló
Codi postal
08160
Telefons
646978793
Correu electrònic
cij.esplaiat@gmail.com

CAE La Llar del Vent

L’entitat CAE La Llar del Vent ja fa 50 anys que es va crear i és l’esplai més antic de Sabadell. Les activitats les duen a terme al barri de la Concòrdia on van començar juntament amb l’Associació de Veïns. Ara, ja sols, treballen per l’educació en el lleure d’infants i joves als barracons del bosc de la Concòrdia, que van ser cedits per l’Ajuntament quan es va construir l’escola Font Rosella. Amb el local, l’entitat es va començar a expandir, fent un munt d’activitats.  [...]
Adreça
Lusitània s/n (Barracons del Bosc de la Concòrdia)
Població
Sabadell
Codi postal
08206
Telefons
637840972
Correu electrònic
monitors@lallardelvent.org
Pàgina web
https://lallardelvent.org/

Centre de Lleure Tu Tries!

El Centre de Lleure Tu Tries! és una associació sense ànim de lucre que vol donar una alternativa de lleure de qualitat a persones amb diversitat funcional intel·lectual de Terrassa i rodalies. Entre els seus objectius principals està afavorir les habilitats i capacitats dels participants de caràcter cognitiu, físic, afectiu i social amb la finalitat d’aconseguir el desenvolupament integral de la persona.  [...]
Adreça
Bartomeu Amat 44
Població
Terrassa
Codi postal
08225
Telefons
635.333.250
Correu electrònic
cll.tutries@hotmail.com

Esplai Panda

L’Esplai Panda és una associació sense ànim de lucre de Montornès del Vallès que treballa en l’àmbit de l’educació al lleure. Des de fa més de tres dècades intenta transmetre uns valors, idees i actituds per al desenvolupament integral dels infants del seu municipi mitjançant l’activitat lúdica a partir del convenciment que el joc és una font important d’educació.  [...]
Adreça
C/ Vallès n.4
Població
Montornès del Vallès
Codi postal
08170
Telefons
644270834
Correu electrònic
esplaipanda@gmail.com
Pàgina web
https://www.facebook.com/esplai.panda

G.E. L’Esparver

El grup d'Esplai Esparver, en tant que es defineix com a entitat de lleure infantil i juvenil, fomenta la seva activitat en la voluntat d’aconseguir cultivar, educar, formar i divertir els nens i nenes mitjançant el lleure; tot realitzant jocs, dinàmiques, excursions, etc. La missió de l’entitat és la de treballar per tal d’aconseguir educar els infants alhora que gaudeixen aprenent. És per això que cadascuna de les activitats realitzades es fonamenta gràcies a una sèrie d’objectius essencials i necessaris, propis de l’entitat. Partint del joc es busca transmetre uns valors individuals i col·lectius, tot contribuint en l’educació integral d’infants i joves per tal d’afavorir el seu desenvolupament personal i de grup. Aquesta tasca educativa es duu a terme gràcies a l’ajuda i coordinació de les famílies i altres tipus d’institucions socials, com ara l’escola i el Moviment d’Esplais del Vallès (MEV), creant d’aquesta manera un teixit associatiu que vetlla per a un mateix objectiu.  [...]
Adreça
Dinarès 1
Població
Sabadell
Codi postal
08208
Telefons
661740363
Correu electrònic
esplaiesparver@gmail.com
Pàgina web
http://esplaiesparver.blogspot.com.es/
Horari d'atenció
Dissabtes de 15h a 16h

G.E. La Baldufa

La Baldufa és una entitat de lleure que té seu al barri de Can Puiggener de Sabadell i que treballa amb infants i joves d’ètnies, religions, costums i cultures molt diferents. Les seves activitats pretenen motivar la relació entre els diferents infants per tal de mantenir una bona cohesió i evitar les discriminacions tant ètniques, físiques com de sexe, preservant i difonent les nostres tradicions i costums.  [...]
Adreça
C/ Puig de la Creu, 14 Bxos
Població
Sabadell
Codi postal
08208
Telefons
937244771
Correu electrònic
gelabaldufa@gmail.com

G.E. La Ganyota de la UES

El Grup d’Esplai la Ganyota és una entitat de lleure sense ànim de lucre per a infants i joves fundada el 1994. Integrada dins de la Unió Excursionista de Sabadell, comparteix l’objectiu d’oferir una alternativa a l’oci convencional a la vegada que pretén introduir a infants i joves al món de la cultura i l’esport a la muntanya.  [...]
Adreça
Salut 14-16
Població
Sabadell
Codi postal
08202
Telefons
937258712
Correu electrònic
laganyota@ues.cat
Pàgina web
https://laganyotaesplai.wordpress.com
Horari d'atenció
Dimecres de 19:30h-21:00h

G.E. La Masia de Sabadell

El Grup d’Esplai La Masia és una entitat sense afany de lucre, dedicada a l’educació en el lleure infantil i juvenil. Des de 1992, any de la seva creació, estan al barri de Can Rull de Sabadell. Són una associació democràtica, solidària, participativa i laica. El seu objectiu principal és educar els infants i joves desenvolupant i formant la seva personalitat, sense discriminacions de cap mena.  [...]
Adreça
St. Isidor, 44
Població
Sabadell
Codi postal
08206
Telefons
937240612
Correu electrònic
esplailamasia@gmail.com

G.E. Trastuc

El projecte educatiu de l'esplai Trastuc s'adreça a nens/es entre 3 i 18 anys, del Sector Sud de Sabadell i, per extensió, als nens del territori que estiguin interessats en utilitzar el seu temps d'oci d'una manera alternativa i educativa i ajudar a la comunitat a avançar cap a una societat menys consumista i més autosuficient. Donen molta importància al joc, ja que és el vehicle de l'aprenentatge dels infants.  [...]
Adreça
Pg. Comerç, 51
Població
Sabadell
Codi postal
08204
Correu electrònic
info@esplaitrastuc.net

G.E. Xivarri

El Grup d'Esplai Xivarri és una entitat fundada el 1974 pels Pares Escolapis, però que des del seu inici es va desvincular de l'església per formar un esplai laic membre de la coordinadora GES (Grups d'Esplai de Sabadell). Després de la dissolució del GES, Xivarri va participar en la Comissió d'Esplais del Consell de Joves de Sabadell i en la creació del MEV. Actualment l'esplai Xivarri està situat al centre de la ciutat i porta a terme activitats de dissabte a la tarda per infants i joves des dels 5, fins els 18 anys.  [...]
Adreça
C/ Concepció 6 Bis
Població
Sabadell
Codi postal
08202
Telefons
937274875
Correu electrònic
esplai@xivarri.org
Pàgina web
http://xivarri.org/
Horari d'atenció
Dimarts i divendres de 18:30h a 21:30h.