Escola d’Educació en el Lleure

L’Aula d’Esplai del Vallès l’escola de formació d’educadors i educadores en el temps lliure nascuda a finals dels anys 70 per iniciativa del Moviment d’esplai comarcal (actualment Moviment d’Esplai del Vallès), amb la finalitat de disposar d’una eina fonamental per a la formació de monitors/es i per garantir la qualitat dels centres d’educació en el lleure.

Constituïda com a associació sense ànim de lucre, és reconeguda per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a la formació reglada de monitors/es i directors/es en el lleure infantil i juvenil, i per l’Institut Català del Voluntariat per a la formació de voluntariat.

L’Aula està oberta a treballar i col·laborar amb entitats i col·lectius sense afany de lucre i a promoure programes i cursos de formació conjuntament amb totes aquelles persones, entitats o institucions que hi estiguin interessades.

Ens pots trobar a:

C/ Major, 70

08208 Sabadell

aula@mev.cat

937232711

HORARI DE SECRETARIA: De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 17h a 19h (divendres tarda tancat).