Activitats des del Moviment

Assemblea del MEV

És el màxim òrgan decisiu de govern del MEV-AULA. Està composta pels representants de les entitats, els membres de la junta i l’estructura del MEV. Es reuneix un cop l’any. La finalitat de l’Assemblea és consensuar i definir les línies de treball del Moviment i de l’escola de formació, escollir la Junta Directiva i la Coordinadora i votar el projecte, la memòria i el pressupost anual. També són objectius ratificar les decisions preses en altres àmbits i potenciar la participació de totes les entitats del Moviment a aquesta Assemblea.  [...]

Consells

El Consell d’entitats és un espai en el qual les entitats es troben un cop per trimestre per treballar conjuntament. Un espai en què es treballen els objectius del Pla d’Actuació i s’informa a les entitats dels projectes, activitats i programes del Moviment. Té com a objectiu vehicular les informacions i les actuacions de caràcter general i recollir les aportacions i suggeriments de les entitats d’esplai per tal de poder-les incorporar dins el pla d’actuació del Moviment. També es destina com a espai de formació monogràfica sobre algun tema d’interès per a les entitats.  [...]

Comissions

Les comissions són un òrgan de participació directe en el Moviment i al mateix temps són imprescindibles per al bon resultat en els diferents programes i activitats, però cal que siguin dinàmiques, participatives i no funcionin per inèrcia o rutina. També cal tenir present que ha de ser la pròpia comissió que defineixi els objectius i els reptes, així com els compromisos, el funcionament, el calendari, etc. Tenen també una funció fonamental d’avaluació dels programes i projectes, així com de propostes de millora. Per tal de tenir un seguiment dels projectes i així desenvolupar el projecte comú del MEV, cada comissió comptarà amb un membre de la Coordinadora. Pel que fa a la calendarització de les reunions i espais, es determinarà un calendari a l’inici del curs i es vetllarà per distribuir aquestes pel territori, de manera que no sempre es duguin a terme les reunions a la seu del MEV. Actualment es fan 3 comissions: joves, festa de l’esplai i proposta educativa.  [...]

Festa del MEV

Cada any, durant el mes d’abril, el Moviment d’Esplai del Vallès organitza una gran festa oberta a tots els infants, joves, famílies, monitors i monitores de la comarca. La ja tradicional Festa de l’Esplai és el punt culminant de treball fet durant tot el curs als esplais i un moment important per fer visible l’educació en el lleure a la comarca. La jornada acaba amb diferents acampades per grups d’edat a diverses escoles de la ciutat on es faci aquell any, ja que la festa és itinerant.  [...]

DOCUMENTACIÓ FESTA DEL MEV 2015

 http://goo.gl/LuFcJM

 

Trobada de Monitors/es

L’inici de curs és el punt clau per donar empenta al projecte col·lectiu anomenat MEV. La Trobada de monitors/es vol ser un espai lúdic i de treball a la vegada. És el punt de partida per que els nous monitors i monitores es coneguin i creïn treball en xarxa entre ells. Es tracta d’una sortida de cap de setmana a una casa de colònies, que es fa a l’octubre, per crear cohesió dins els grup de monitors i monitores de les diferents entitats que formen part del MEV.  [...]

Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI)

Des del Moviment i des de les entitats cada any es fan diversos actes per commemorar el Dia Universal dels Drets dels Infants. Es tracta d’una activitat descentralitzada, que es fa a diferents municipis per reivindicar els drets dels infants, i que es fa conjuntament amb entitats d’altres moviments.  [...]

Moguda Jove

La Moguda Jove és una sortida de cap de setmana molt especial. Es tracta de fer, en equips reduïts i heterogenis en quant a procedència dels membres, un ventall d'excursions o rutes simultànies a diverses poblacions del Vallès amb tres objectius generals: Descobrir un territori i prendre contacte, conèixer i valorar persones i associacions que treballen algun aspecte de la cultura, de la solidaritat, de l'ecologia o de la vida associativa en general; conviure amb el grup de joves d'altres esplais, vinculats al Moviment d'Esplai del Vallès; realitzar una sèrie de proves d'habilitat i enginy que estimulen la descoberta del territori i creen caliu de grup.  [...]